Мистър Хелинг и синьото палто на времето

8b27b73c0746f8c810e5fd74ea48c51c
Това е поредният откъс от нещо недовършено. -.- Даже не е дълъг откъс. Съжалявам. В своя защита ще кажа, че в момента пиша първата част на една трилогия, а всеки знае, че трилогиите са трън в задника. ^^

– Мистър Хелинг, безсмислено е да продължавате! Казах ви заключението на специалистите!
– Те не са специалисти, а говеда в престилки! Аз имам много повече опит от тях и ви казвам, че това е сериозен случай!
Председателят на Асоциацията го изгледа равнодушно.
– Мистър Хелинг, не знам на какво се дължи обсесията ви с това палто, но проучванията показват, че всичките му показатели са в нормата.
Хелинг опасно се приближаваше до точката си на кипене.
– Тогава как ще ми обясните факта, – гласът му трепереше от яд – че притежателя на палтото се подвизава из цялата човешка история? И малко преди това впрочем! Веднъж го засякох да боцка с пръст един стегозавър!
– Теодор Хилендарски, притежателят на палтото, има отрицателни резултати на всички проведени тестове. В него няма частици анти-материя, тавмично натрупване или следи от каквото и да е лъчение. Този човек не е пътувал във времето.
– А така ли! Значи аз просто го халюцинирам!
Председателят изгърголи в опит да се засмее.
– Напълно е възможно, драги! Вашата професия е много натоварваща! Всеки изпушва рано или късно… Горкият Греъм Фауърс, ако си спомняте, се наложи да го вкараме в лудницата! Човекът твърдеше, че някакъв образ от Земята бил създал нова планета… Квадратна при това!
Лицето на Хелинг се смръзна, а кокалчетата на дланите му побеляха от силното стискане. Председателят забеляза това и присви очи към него в опит да разбере тази странна реакция. Накрая успя да си спомни нещо.
– А, да… Вие защитавахте Фауърс, нали?
– Чудно как сте забравили. Невежеството ви е отвратително.
Председателят се посмръщи.
– Това беше отдавна! Човешко е да се забравя!
– Първо, това беше миналата година и второ, вие не сте човек.
– Дообре, мистър Хелинг – председателят се усмихна добродушно и плесна с ръце – Достатъчно за днес. Ще трябва да ви помоля да напуснете кабинета ми. Имам си и друга работа освен вас, да знаете.
Хелниг не помръдна от мястото си.
– Безмислено е да обсъждаме повече. Моля ви, лишете ме от присъствието си.
Събеседникът му само скръсти ръце.
– Хайде, ходете си купете един сандвич! Изглеждате уморен и прегладнял! За ваше собствено добро ви моля да ме оставите!
– Всички вие грешите! – изръмжа най-накрая Хелинг – И ще ви го докажа!
– Драги, нима ще действате без моето разрешение?
-Да и още как!
Председателят въздъхна. Още не бе пил кафе даже.
– Е няма да ви е за пръв път поне…
– Значи ми разрешавате да действам без разрешение?
– Не естествено. Ако умрете си е за ваша сметка.
Хелниг най-накрая стана от стола.
– Знам, че ви се ще да пукна най-накрая, ама няма. Желая ви лек ден!
Хелниг излезе и демонстративно тръшна вратата. Председателят за пореден път бе впечатлен от този човек. Той бе единственият, който си позволяваше да му говори по този начин, и не си навличаше неприятности. Това естествено се дължеше на факта, че Хелинг много добре знаеше цената си. Той беше от най-добрите. Даже бе разбрал, че председателят не е човек. Арсен Шейтанов, председателят на ВАКУУМ (Вселенската асоциация за контрол на унищожителна и ужасяваща материя) с прозявка си върна истинския облик. Стаята с примирение се уголеми, а столът и бюрото изпитаха сериозни екзистенциални терзания. Хелинг знаеше, че Шайтанов не е човек, но нямаше и идея какво е всъщност, което изпълваше въпростният председател с весело злорадство.

3 thoughts on “Мистър Хелинг и синьото палто на времето

  1. Maria Doneva says:

    Зачетох тази история, но е много малка част от нещо, явно. Доста загадъчно започва, имате ли намерение да я развивате и дописвате? Много би ми било интересно как ще се развият нещата!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s