Марсианецът – Част 2

 

08cb95992532ce04692c5ebd8cb643bafffff

Втора песен от радиото 🎶

Рей въздъхва и също се присъединява. Подава ръка на Мери, тя я поема и двамата започват да танцуват заедно.

Кларк (гледа двойката). Я да им покажем на тези двамата! (подава ръка на Урсула).

Всички танцуват и се веселят. През това време Айзък натиска звънеца си няколко пъти, но те не го чуват. Става и отива до тях, но пак не му обръщат внимание. Изведнъж радиото започва да пращи и спира.

Урсула. Оо, не! Какво стана!

Мери. Ох, да му се не види! (отива до радиото и го разглежда) Явно се е повредило… Е, то си беше доста старо…

Айзък (ядосано). Извинете! Може ли най-накрая да ми обърнете внимание! Искам да си платя сметката!

Мери. О, много съжалявам! Наистина се отплеснахме тук… Елате!

Двамата отиват до бара и тя поглежда листчето със сметката.

Мери. Петнайсет и шейсет.

Айзък (цъка). Толкова много! Направо на ресторант да бях отишъл…

Айзък вади протмонето си. Урсула отива до тях.

Урсула (към Айзък). Хей, ти нали разбираш от техника. Защо не погледнеш какво му е на радиото?

Айзък. Тези услуги не са безплатни, госпожо полицай! Викнете си човек да ви го оправи!

Мери. Да, Урсула, недей да занимаваш човека! Аз и без това мисля направо да си взема ново радио!

Урсула. Ами! Какво ще даваш толкова пари! Сигурно повредата е малка! (обръща се към Айзък) Хайде, погледни го! Нали вече си добър и честен гражданин! Те не отказват помощ на човек, изпаднал в нужда!

Айзък (върти очи). Това е само едно радио. Сигурен съм, че можете да оцелеете няколко дни без него.

Кларк. Но аз исках да чуя прогнозата за времето днес вечерта! Чух, че имало опасност от пясъчни бури тези дни!

Урсула. Виждаш ли! Радиото ни е жизнено важно!

Кларк. Ами че да! Ако има пясъчни бури, трябва да подготвя защитните панели! Иначе посевите отиват на кино!

Айзък. Не виждам мен какво ме бъркат вашите посеви…

Мери. Наистина, Урсула! Това не е толкова важно!

Урсула (слага ръце на кръста си). Слушай какво, Айзък! Ако погледнеш радиото, ти връщам разрешителното за робота и няма да се занимавам с теб! И без това полицията има по-сериозни случаи от фалшиви разрешителни!

Айзък се замисля и накрая кимва.

Айзък. Добре, ще видя глупавото ви радио! Но не защото разрешителното ми  е фалшиво! Просто ще трябва да се разкарвам до участъка да си го взимам!

Урсула (изобщо не му вярва). Да, да, естествено… Ти си зает честен гражданин! (подава му разрешителното)

Мери. Много мило, но аз наистина мисля, че няма нужда!

Урсула. Мери, стига си скромничила! Остави го да свърши нещо полезно веднъж в живота си този хаймана!

Айзък. (провиква се към робота) Роби, я ела тук!

Роби отива при него и двамата започват да се занимават с радиото. Урсула изглежда много доволна. Мери кърши ръце и се върти нервно около него.

Мери. Но вие точно си тръгвахте! Ако бързате за някъде…

Айзък. Спокойно, няма проблем. Аз ще го оправя за няколко минути вероятно.

Кларк (към Урсула). Ей, ама ти наистина танцуваш много добре! Я ми покажи стъпките на танца ти! Човек не спира да се учи докато е жив!

Урсула започва да показва стъпките на Кларк. Рей е застанал сам до прозореца и Мери отива до него.

Рей. Не помня от кога не съм танцувал…

Мери (говори на Рей, но гледа към радиото). Аз помня. От празника на града преди две години. Тогава пак танцувахме заедно.

Рей (обръща се към нея). Да… Сега си спомних. (пауза) Мери… Съжалявам, че не слизам по-често тук.

Мери (все още гледа към радиото). Спокойно, ти имаш много работа. Разбираемо е.

Рей (хваща я за ръката и тя най-накрая го поглежда). Истината е, че сега дойдох заради теб. Тези неща, които се случиха… Възможно е да не се видим повече!

Мери (опитва се да го обърне на шега). Стига, Рей! Какви ги говориш!

Рей. Когато управата на Земята разбере какво е станало… Не знам какво ще направи с нас! Затова исках да се сбогувам с теб както му е реда.

Мери. Сигурна съм, че преувеличаваш! Ти си такъв фаталист!

Рей. Този път е наистина сериозно!

Рей бърка в джоба си и вади флашка, която й подава.

Рей. Вземи това. На този носител са всичките ми изследвания и преводи! Това е само една хилядна от знанието на марсианците, но то не трябва да бъде изгубено! Правителството искаше от мен да търся информация за оръжията и технологиите на марсианците, но аз тайно превеждах и друго… Което всъщност е много по-ценно! Искам да знам, че все пак хората ще имат достъп до него! Може би един ден всички ще станат по-мъдри и ще го оценят…

Мери взима флашката.

Мери. Не знам дали трябва да даваш нещо толкова ценно на мен… Аз не знам какво да правя с него! Защо не го дадеш на някой друг учен?

Рей. Не мога да рискувам! Ако го предадат на управата, тя ще го унищожи! Те не искат хората да знаят за марсианската култура! Искат всичко просто да изчезне, сякаш никога не е било… Защото ако хората започнат да се замислят… Ако се докоснат до живота на марсианците, ще осъзнаят, че са били точно като нас. А цялата пропаганда на правителството се основава на тезата, че марсианците са жестоки убийци, които са заслужили унищожението си!

Мери (тихо). Но ти не мислиш така?

Рей. Не, не го мисля.

Мери го гледа изпитателно.

Мери. Добре, ще взема изследванията ти, но трябва да ми кажеш какво е станало!

Рей (мърда нервно). Обещай ми да го пазиш в тайна!

Мери. Обещавам!

Рей. Не знам дали ще ми повярваш… Слушай какво ни се случи. Вчера аз и още двама колеги проучвахме една много непристъпна част от планината – само зъбери, почти непроходимо е. Но имахме основания да смятаме, че там е имало древно светилище. И наистина го открихме! Беше напълно непокътнато. Влязохме вътре и… Не знам доколко си наясно с марсианската архитектура, но е наистина красиво. Огромни стъклени мозайки, тънки колони… Толкова бяхме зашеметени, че ако не се бях препънал в него сигурно изобщо нямаше да го забележим.

Мери. Кое?

Рей. Марсианецът. Лежеше на земята.

Мери закрива уста с ръце.

Роби (към Айзък). Марсианец ли каза той?

Урсула (чува робота) Марсианец?

Всички в стаята уж просто тръгват да се разхождат, но всъщност се промъкват до Мери и Рей, за да чуят разговора им.

Рей. Първо си помислихме, че е умрял, защото не помръдваше, но се оказа, че е само в безсъзнание. Веднага го занесохме в Лабораторията. Лекарите се погрижиха за него доколкото можаха. Заключихме го и го оставихме да се възстановява. Тази сутрин трябваше да се опитаме да установим контакт и да го изследваме, обаче когато отключихме стаята… от него нямаше и следа.

Мери. Избягал е?

Рей. Може би. А може би някой от учените е замесен. Разбираш ли, това променя всичко! Смятахме ги за напълно изчезнали! Никой никога не беше виждал жив марсианец!

Урсула, Кларк и Айзък се споглеждат удивени. Роботът дърпа Айзък за ръкава, но той му прави знак да престане.

Рей. Даже трупове не сме виждали – само скелети. Защото плътта им се превръща в бяла пепел съвсем скоро след като умрат… След подробни изследвания учените бяха обявили, че всички марсианци, цялата планета, е умряла от епидемията в рамките на една година. (пауза) Но очевидно има и оцелели…

Мери. И какво ще правиш сега?

Рей. Не знам… Колегите ми в момента претърсват района, вече сигурно са се свързали и с управата… Но аз се съмнявам да го намерят. Марсианците не са като нас, те имат разни способности…

Кларк (изведнъж). Господи, опасно ли е това нещо?!

Мери и Рей подскачат.

Мери. Хей, ама вие подслушвате ли ни!

Кларк. Съвсем случайно чухме! Рей, момчето ми, обясни ни за този марсианец! Ами ако някой от нас го срещне както се прибира! Трябва да знаем какво да правим!

Урсула. Да, аз съм полицай! Как изглежда? Ако го видя ще го хвана и ще ви го пратя!

Рей. Не, вижте… Това няма да се случи! Марсианците са интелигентни, много по-интелигентни от нас! Където и да е, сигурен съм, че се е скрил добре! (става прав) Не трябваше изобщо да разбирате за това! Моля ви, забравете всичко!

Урсула. Може ли човек да забрави такова нещо! Марсианците са живи!

Рей (уморено). Един марсианец е жив, Урсула.

Урсула (започва да си фантазира). Вие сте намерили един! А представи си, че всъщност са много! Досега са се крили и са събирали сили! Сигурно подготвят някаква война, въстание!

Кларк (кима). О, да, възможно е!

Рей. Пак ви повтарям – марсианците са напълно мирна раса! В историята им няма данни за нито една война!

Айзък. Не знам колко мирни са били… В руините има останки от доста оръжия.

Рей. Ти пък откъде знаеш? Всички останки са забранени за достъп на цивилни!

Айзък (очевидно неловко). Така съм чувал де! Така съм чувал!

Айзък се връща при радиото да го оправя, но все пак слуша за какво говорят другите.

Урсула. Това, че не сте намерили данни за войни, не значи, че не са имали!

Кларк. Не пречи това да им е първата! Все пак сме завзели планетата им…

Рей. Не сме завзели нищо! Пристигнахме на една вече опустяла планета и просто се настанихме! Марсианците няма за какво да отмъщават! Ако искат нещо от нас, то би било да се върнем на Земята, но няма просто да ни обявят война от нищото!

Урсула. Ама, Рей, ти говориш все едно лично ги познаваш тез марсианци! Нямаш никаква представа що за стока са! Само си чел някакви техни книжки и си правиш заключения от това! Ако човек прочете философските книги на Земята, ще остане с впечатлението, че сме много мъдри! А всъщност населението е сбирщина глупаци!

Рей. Нашето ниво на развитие няма нищо общо с тяхното…

Телефонът на Рей звъни.Той го вдига.

Рей. Ало? … Долу в града съм. … Има го заснет? А как е успял да излезе?… Да, разбирам. Свържете се с тях, но според мен е напълно безмислено… Сега точно тръгвам. Добре, дочуване.

Урсула. Това бяха твоите хора, нали? Какво казаха?

Рей. Прегледали са записите от охранителните камери. Явно марсианецът наистина е избягал сам.

Урсула. И сега си се разхожда свободно между нас! Не! Не мога повече да бездействам! Отивам право в участъка и организираме издирване!

Рей. Урсула, не говори глупости! Ти виждала ли си някога марсианец?

Урсула (сепва се). Ами… не.

Рей. Как ще го разпознаеш тогава?

Урсула (подсмихва се). Но ти си го виждал! Идваш с мен, описваш ни как изглежда и готово!

Рей. Както и да е изглеждал, вече няма значение…

Урсула. Моля? Как така?

Рей. С търсенето ще се заемат хора от тайните служби. На обикновената полиция даже няма да й бъде съобщено за това!

Урсула. Ха, така ли! Аз пък ще им съобщя!

Мери (намесва се). Урсула, престани! Това са секретни неща, които вие не трябваше да чувате! Ако се раздрънкаш, ще докараш сериозни неприятности на Рей! Ситуацията е достатъчно зле и без това!

Урсула. Оф, хубаво!

Урсула се нацупва и сяда на един стол със скръстени ръце.

Айзък (гледа намръщено и объркано в радиото, което е разглобил). Извинявайте, че ви прекъсвам, но искам да попитам нещо.

Останалите се обръщат към него.

Айзък. Някой поправял ли е това радио преди?

Мери. О, не. Не мисля.

Айзък. Защото тук има някои части, които… Ами не знам как да ви го обясня. Които не са за радио.

Рей. Как така?

Айзък (става прав). И не само че не са за радио, а и изобщо не са правени от човешка ръка. Това са марсиански части!

Рей. Невъзможно! Какво ще правят марсиански части в някакво старо радио! Дай да видя, сигурно се бъркаш!

Рей отива до радиото и го разглежда.

Рей (напълно удивен). Господи, наистина са марсиански! Но… как? Как може да са се озовали тук? (изведнъж осъзнава нещо) А ти откъде знаеш как изглеждат марсианските части! И преди това, когато спомена за оръжията!

Урсула (с много доволна усмивка). Влизането в териториите на руините е сериозно престъление, Айзък. За това вече не мога да си затворя очите! Боя се, че все пак ще се наложи да се разходим до участъка! Хайде, тръгвай, мъжки!

Рей. Урсула, почакай, моля те. Това е важно! (обръща се към Айзък) Можеш ли да ми кажеш нещо повече за частите?

Айзък (вади нещо като лупа от джоба си и започва да ги разглежда). Хмм, да… Струва ми се, че съм виждал подобни и преди… Мисля, че са от един доста рядък вид предаватели.

Рей. Предаватели ли?

Айзък. Да. Но не знам как точно работят. Нашите предаватели на Земята излъчват например радио вълни на определена честота, но тези… Излъчват нещо друго.

Урсула. Чакайте! Значи това радио всъщност може да излъчва някакви сигнали?

Айзък. Да. Някакъв тип марсиански сигнали.

Рей (гледа Айзък удивено). Човече, защо не си в екипа ни! Та ти си истински експерт в марсианските технологии!

Урсула. Нелегален експерт!

Рей. Е, да… Можеш сериозно да загазиш за това.

Урсула. Не може, той ще! Чакам ви да приключите и го прибирам на топло!

Айзък. Нищо лошо не съм направил! Не виждам знанията ми да вредят на някого!

Урсула. О, моля ти се! Все едно не знам какви са ти схемите! Крадеш части от марсианските машини, нали! Съмнявам се да ходиш по руините само да разглеждаш!

Айзък. Няма такова нещо, госпожо полицай!

Рей. Урсула, сега не е моментът за това! Остави го на мира!

Урсула. Как ще го оставя на мира! Дългът ми е да следя за спазването на законите! Той е престъпник!

Рей. Да, но много умен престъпник! Ти случайно да разбираш от марсиански технологии?

Урсула. Не.

Рей. Замълчи тогава!

Кларк. Рей, мислиш ли, че е възможно тези части да са свързани с марсианеца, който е избягал?

Рей. Не знам…

Мери. Как ще са свързани с него! Та нали трябва да е влизал тук, за да ги сложи!

Айзък. Според мен има доста голям шанс точно това да е станало. Тези части са сложени съвсем скоро в радиото! Всичко останало вътре е покрито с прах, но те са съвсем чисти! Марсианецът е избягал снощи, нали?

Рей. Да…

Айзък. Възможно е да се е промъкнал и да ги е сложил.

Роби (дърпа го за ръкава). Господарю Айзък?

Айзък. Тихо, Роби, не сега.

Рей. Но за какво му е да слага части в някакво произволно радио?

Айзък. Имам една теория за тези предаватели… Досетих се, когато видях един много голям в руините при Акстън сити. Машината беше доста добре запазена. И точно в центъра й имаше специална вдлъбнатина с формата на марсианска длан.

Урсула. И какво от това?

Айзък. Според мен са ползвали предавателите за някакъв тип телепатична връзка. Машината взима мозъчните им сигнали, усилва ги и ги разпраща из цялата планета.

Кларк. Това ми звучи доста шашаво.

Рей. Напротив! Това напълно отговаря на моите изследвания! Аз самият имам подобни теории… Много често в книгите им се споменава как някой марсианец преди да умре е „прехвърлил знанието си” на някого. Според мен наистина са можели да свързват умовете си по някакъв начин.

Урсула. Може да му е прехвърлил знанието, като просто му го е казал! Какви се тези измишльотини за телепатия!

Рей. Марсианците все пак са напълно различна раса! Това, което за нас е невероятно, за тях е било ежедневие… И обратното.

Мери. Вижте какво! Няма как някой да се е промъквал тук през нощта! Закусвалнята седи заключена! А когато днес дойдох, нямаше никакви следи от взлом! Никой не е влизал!

Роби. Господарю Айзък. Може ли да кажа онова интересно…

Айзък. Роби, не виждаш ли, че обсъждаме нещо важно! После ще ме занимаваш с твоите глупости! (обръща се обратно към останалите) Възможно е частите да не са точно от снощи… Може да са сложени и преди седмица. Но е било скоро.

Кларк. А не е ли възможно някой човек да ги е сложил?

Айзък. Ммм, съмнявам се. Тези части се намират много трудно. И за да ги ползваш трябва да разбираш от марсианска техника…

Урсула. По една случайност познаваме точно такъв човек! Крадец на марсиански части, който чудесно си разбира от работата!

Айзък. Съжалявам, че ще ви разочаровам, но не съм аз.

Урсула. Ха, можеш ли да го докажеш! Не мисля!

Айзък. Цялата минала седмица бях в Лонгдейл по работа. Прибрах се чак днес! Има предостатъчно свидетели, които ще го потвърдят. А и за какво би ми било на мен да слагам тези части тук!

Урсула. Откъде да знам! Имаш някакви престъпни мотиви! Сигурно си искал да скриеш частите!

Айзък. Това е доста глупаво скривалище. А и ако само искаш да ги скриеш, за какво ще ги свързваш към радиото? Частите са свързани и работят!

Урсула изглежда объркана.

Урсула. Може… Може да си искал да ги тестваш!

Рей. Не… Не мисля, че е той. Защо ще ни казва всичко това, ако той ги е сложил там? Нямаше изобщо да ни ги покаже, ако ги пазеше в тайна!

Айзък. Именно.

Урсула. Хмм… Е, да, така е предполагам…

Рей. Мери, днес в колко часа отвори закусвалнята?

Мери. Ами днес е неделя, тъй че в 12 на обед, както винаги.

Рей. Някой от клиентите да е пипал радиото?

Мери. Оо, Рей, не знам… Аз постоянно влизам и излизам от кухнята, а и днес готвачът е в отпуск и аз поех и готвенето… Не съм следила клиентите постоянно.

Айзък. Значи е възможно някой от тях да е бърникал в радиото?

Мери. Да, напълно е възможно.

Урсула. Но все пак би било странно да не го видиш? (към Айзък) За колко време се слагат тези части? Бързо ли става?

Айзък. Хмм, не бих казал. Минимум 20-30 минути, ако не и повече.

Рей. Оставяла ли си клиентите за толкова време без надзор?

Мери (вдига рамене). Сигурно. Бях затрупана с работа, не си спомням подробно къде колко време съм била…

Кларк. Добре де, но няма ли да е странно един от клиентите просто да стане и да започне да рови в радиото? Другите клиенти биха го попитали какво прави! Ще е доста подозрително…

Урсула. Може да им е казал, че е техник или кой знае! Обяснения хиляди…

Мери. Нали казахте, че може да е станало и преди седмица! Няма как да знаем, че е било днес или вчера…

Рей. Да, така е. Всъщност не знаем нищо..

Роби. Господарю Айзък, батерията ми ще падне скоро, наистина искам да ви споделя…

Айзък. Ох, ще те мютна вече… Досадна тенекия такава…

Урсула. Какво иска роботът?

Айзък. Да ми каже някакво интересно нещо! Нон стоп го прави тоя номер. Казва ми „Господарю! Открих нещо невероятно!” и като го питам какво е, ми казва някоя простотия! Последния път ми съобщи, че мозъкът ми имал с три гънки повече от средностатистическия човешки мозък! А пък преди това ми беше казал как ако реша да си продавам бъбреците, трябва да си дам левия, защото в десния започвали да се формират камъни!

Рей. Хм, роботът ти има доста добри скенери значи. Да прави пълни анализи на тялото ти… Повечето роботи не го могат.

Урсула. Е, той си е наблъскал неговия с разни нелегални части! Няма да се учудя, ако владее кунг фу, има вградени автомати в ръцете и може да лети!

Роби. Ха. Ха. Не познахте! Автоматите са в краката!

Айзък. Доообре! Теб те изключваме!

Урсула. Я не пипай! (плесва го по ръката) Автомати в краката казваш? Не ти мърдат десет години този път, Айзък!

Роби. О, господарю Айзък, май ви докарах беля!

Урсула. Интересно ми е като разбираш толкова от роботи, защо не си го настроил да ти пази тайните по-добре!

Айзък. Опитах се. Глупавото нещо има някакви настройки за честност, които не мога да изтрия…

Рей. О, значи това е правителствен робот?  Само те имат такъв чип…

Урсула. Правителствен! Ооо, това ти беше Айзък Тенекето! Загазил си го много здраво!

Роби. Имам 0.5% батерия. Моля ви, господарю Айзък, може ли да кажа интересния факт?

Айзък. Ох, давай, проклето нещо такова! Кажи как червата ми са с десет сантиметра по-дълги от нормалното!

Роби. Не, господарю, това няма общо с вас! Исках само да ви кажа, че марсианецът, за когото говорите, е тук в стаята и се прави на човек. Много забавно ми се стори. Ха. Ха.

Рей. Какво?!

Роби. Самоизключване след три, две…

Рей. Как така е с нас?!

Роби. Едно.

Чува се пронизителен звук и роботът се изключва.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s